Dr. B. K. Das

President

Dr.N.Chaitanya Babu

Hon.Secretary

Dr. Jay Gopal Ray

Immediate Past President

Dr. Veerendra Kumar

President Elect

 Dr.Govind Rajkumar

Vice President

Dr.Ruchi Bhuyan

Vice President

Dr.Nadeem Jeddy

Hon.Joint Secretary

Dr. P.Nainani

Hon.Treasurer

Dr. Smitha. T

Hon.Editor

Advisors

Dr. R R Paul

Dr. Alka Kale

Dr. Rajiv Desai

EC Members

Dr.Ajit Khadam

Dr. Umesh Chandra Prasad

Dr. Thamizh Chelvan

Dr. T.T. Siva Kumar

Dr. Madhura.M.G

Dr. Arvindha Babu N

Dr. Radhika. T

Dr. Geetha Sharma

Dr. Lalith prakash Chandra

Dr. Hema Suryavanshi

Dr. Mala Kamboj

Dr. Anjali Narwal

Dr. Chandra Shekar

Dr. Fahad Mansoor Samadhi

Dr. Sujatha Ramchandra

Dr. Sasidhar Singaraju

Dr. N.D.V.N Shyam

Dr. Moni Thakur

Dr. Ajay Benerji

Dr. K. Sireesha Sundargiri

Dr. Jagadesh Raj Guru

Dr. Dipto De

Dr. K. Kiran Kumar

Web Master